TERMA DAN SYARAT

Selamat datang ke OLUMES!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan undang-undang untuk penggunaan Laman web OLUMES SDN BHD, yang terletak di www.olumes.com.

Dengan melayari laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan OLUMES jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Istilah berikut berlaku untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Pemberitahuan Penafian dan semua Perjanjian: "Pelanggan", "Anda" dan "Anda" merujuk kepada anda, orang yang melayari laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. "Perusahaan", "Diri Kita", "Kami", "Kami" dan "Kami", merujuk kepada Perusahaan kami. "Pesta", "Pesta", atau "Kami", merujuk kepada Pelanggan dan kami sendiri. Semua syarat merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melakukan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling tepat untuk tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, sesuai dengan dan tertakluk kepada undang-undang Belanda yang berlaku. Sebarang penggunaan istilah di atas atau kata-kata lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan / atau dia atau mereka, dianggap sebagai pertukaran dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Raya 2021 20% T&C Promo

Raikan Raya dengan warna yang jelas dan cantik!

Gunakan kod CANTIKRAYA dengan potongan 20% semasa pembayaran (sah 16 April - 16 Mei 21)

Terma & Syarat Promosi

 • Terima DISKAUN 20% dengan harga biasa semasa anda membeli-belah dalam talian di www.olumes.com menggunakan kod kupon: CANTIKRAYA. Tawaran boleh berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, sementara stok masih ada.
 • Tawaran sah untuk The Refining Toner 130ml & 30ml, The Satin Cream 20ml & 50ml dan The Discovery Set. Tidak sah untuk Set Mighty Mini.
 • Tawaran sah dari 16 April - 16 Mei 2021 dan seterusnya www.olumes.com
 • Tawaran tidak boleh digunakan untuk item dengan potongan harga.
 • Tawaran tidak boleh digabungkan dengan kod penebusan / baucar dalam talian yang lain.
 • Bayaran balik dan pertukaran hanya akan dibenarkan untuk produk yang rosak atau salah diterima.
 • OLUMES berhak untuk mengubah Terma & Syarat promosi ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

cookies

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses OLUMES, anda bersetuju untuk menggunakan kuki sesuai dengan Dasar Privasi OLUMES SDN BHD.

Laman web yang paling interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mengambil butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan pengguna yang melawat laman web kami. Sesetengah rakan sekutu / pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

Akaun

Semasa anda membuat akaun dengan kami, anda mesti memberi kami maklumat yang tepat, lengkap, dan terkini sepanjang masa. Kegagalan untuk berbuat demikian merupakan pelanggaran Syarat, yang boleh mengakibatkan penghentian segera akaun anda di Perkhidmatan kami. Anda bertanggungjawab untuk melindungi kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan dan untuk sebarang aktiviti atau tindakan di bawah kata laluan anda, sama ada kata laluan anda ada di Perkhidmatan kami atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan kata laluan anda kepada pihak ketiga. Anda mesti memberitahu kami dengan segera setelah menyedari pelanggaran keselamatan atau penggunaan akaun anda secara tidak sah.

lesen

Kecuali dinyatakan sebaliknya, OLUMES SDN BHD dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di OLUMES. Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh mengaksesnya dari OLUMES untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Menerbitkan semula bahan dari OLUMES
 • Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari OLUMES
 • Menghasilkan semula, mendua atau menyalin bahan dari OLUMES
 • Sebarkan semula kandungan dari OLUMES

Perjanjian ini akan bermula pada tarikh di sini. 

Sebahagian laman web ini memberi peluang kepada pengguna untuk menghantar dan bertukar pendapat dan maklumat di kawasan tertentu di laman web. OLUMES SDN BHD tidak menyaring, menyunting, menerbitkan atau menyemak Ulasan sebelum kehadiran mereka di laman web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat OLUMES SDN BHD, ejen dan / atau sekutunya. Komen menggambarkan pandangan dan pendapat orang yang mengemukakan pandangan dan pendapatnya. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, OLUMES SDN BHD tidak akan bertanggung jawab atas Komen atau sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan / atau dialami akibat penggunaan dan / atau pengeposan dan / atau penampilan Komen di laman web ini.

OLUMES SDN BHD berhak untuk memantau semua Komen dan menghapus Komen yang dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

 • Anda layak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
 • Komen tersebut tidak menyerang mana-mana hak harta intelektual, termasuk tanpa hak cipta hak cipta, paten atau tanda niaga mana-mana pihak ketiga;
 • Komen-kiriman itu tidak mengandungi apa-apa bahan fitnah, fitnah, menyerang, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
 • Komen ini tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau aktiviti komersil atau adat atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan lesen bukan eksklusif kepada OLUMES SDN BHD untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan menyunting mana-mana Komen anda dalam sebarang bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami

Pertubuhan berikut boleh dihubungkan ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terdahulu:

 • Agensi-agensi kerajaan;
 • Enjin carian;
 • Pertubuhan berita;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh menghubungkan ke Laman Web kami dengan cara yang sama kerana mereka menghubungkan ke Laman web perniagaan lain yang tersenarai; dan
 • Kebiasaan Perniagaan Beriktiraf luas kecuali meminta organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang tidak boleh dihubungkan ke laman web kami.

Organisasi ini boleh dihubungkan ke laman utama kami, kepada penerbitan atau maklumat Laman Web yang lain selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan / atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami boleh mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

 • sumber maklumat pengguna dan / atau perniagaan yang terkenal;
 • laman komuniti dot.com;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • portal internet;
 • perakaunan, undang-undang dan firma perundingan; dan
 • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan menyetujui permintaan pautan dari organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuat kami kelihatan tidak baik kepada diri sendiri atau perniagaan kami yang terakreditasi; (b) organisasi tidak mempunyai rekod negatif dengan kami; (c) faedah bagi kita dari keterlihatan hyperlink mengimbangi ketiadaan OLUMES SDN BHD; dan (d) pautan itu dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi-organisasi ini boleh dihubungkan ke halaman rumah kami selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa yang menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Sekiranya anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda mesti memberitahu kami dengan menghantar e-mel ke OLUMES SDN BHD. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL laman web anda, senarai URL yang anda ingin pautkan ke Laman Web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk tindak balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat pautan ke laman web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dikaitkan dengan; atau
 • Dengan menggunakan apa-apa keterangan lain Laman Web kami yang dikaitkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan pada laman web pihak yang menghubungkan.
 • Penggunaan logo OLUMES SDN BHD atau karya seni lain tidak akan dibenarkan untuk memautkan perjanjian lesen tanda dagangan yang tidak ada.

iFrames

Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis, anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling Laman Web kami yang mengubah apa-apa cara pembentangan visual atau laman web kami.

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan yang akan muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Privasi anda

Sila baca Dasar Privasi

Tempahan Hak

Kami berhak meminta anda menghapus semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera mengeluarkan semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mematuhi terma dan syarat ini dan ia mengaitkan dasar pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikut terma dan syarat yang menghubungkan ini.

Pembuangan pautan dari laman web kami

Sekiranya anda mendapati sebarang pautan di laman web kami yang menyinggung apa-apa sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak bertanggungjawab atau tidak atau bertindak balas kepada anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; dan kami juga tidak berjanji untuk memastikan laman web itu tetap tersedia atau bahan di laman web ini tetap terkini.

Penafian

Setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak termasuk semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa pun dalam penafian ini akan:

 • had atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;
 • had atau tidak termasuk kami atau liabiliti anda untuk penipuan atau penipuan palsu;
 • hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dengan apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
 • tidak termasuk mana-mana liabiliti kami atau anda yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Batasan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan yang terdahulu; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian ini, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan statutori.

Selagi laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

Penamatan

Kami boleh menghentikan atau menangguhkan akses ke Perkhidmatan kami dengan segera, tanpa pemberitahuan atau liabiliti terlebih dahulu, dengan alasan apa pun, termasuk tanpa batasan jika anda melanggar Syarat. Semua peruntukan Syarat yang pada hakikatnya harus bertahan dari penamatan akan terus berlaku, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, ganti rugi dan had liabiliti. Kami boleh menghentikan atau menangguhkan akaun anda dengan segera, tanpa pemberitahuan atau liabiliti terlebih dahulu, dengan alasan apa pun, termasuk tanpa batasan jika anda melanggar Syarat. Setelah penamatan, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan segera dihentikan. Sekiranya anda ingin menghentikan akaun anda, anda boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan ini. Semua peruntukan Syarat yang pada hakikatnya harus bertahan dari penamatan akan terus berlaku, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, ganti rugi dan had liabiliti.

Undang-Undang Diterima Pakai

Syarat-syarat ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia, tanpa memperhatikan ketentuan pertentangan undang-undangnya. Kegagalan kami untuk menegakkan hak atau ketentuan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai pengabaian hak tersebut. Sekiranya ada ketentuan Syarat ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan, ketentuan Syarat ini yang selebihnya akan tetap berlaku. Syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan perjanjian sebelumnya yang mungkin ada antara kami mengenai Perkhidmatan ini.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubah atau mengganti Syarat ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu penting, kami akan cuba memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang syarat baru berkuat kuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami sendiri. Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami setelah semakan tersebut berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak semula. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat baru, hentikan penggunaan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.